Katalógové rodinné domy :

            Kategórie rodinných domov podľa m2 úžitkovej plochy.

           80 m2

            100 m2

            120 m2

            150 m2

            200 m2

            250 m2 a viac

 

  Stránka sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.......posledná aktualizácia 11.03.2011