KATALÓGOVÉ  RODINNÉ  DOMY                          do 100m2