KATALÓGOVÉ  RODINNÉ  DOMY                          do 120m2