KATALÓGOVÉ  RODINNÉ  DOMY                          do 200m2