KATALÓGOVÉ  RODINNÉ  DOMY                          do 150m2