Polyfunkčné objekty :
 
 
 
         		       Intersteel Košice - Administratívno-prevádzková budova, projekt 2009, realizácia 2010
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

               		 starý stav pred realizáciou    
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                          nový navrhovaný stav