Bytové domy :

        Košice - Čermeľ,  projekt 2005,  realizácia 2006-2008

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Prešov - Nábrežná ul.,  projekt 2008 (štúdia - STOA sro., projekt ASR - CADPROJEKT,  realizácia 2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

        Brezovica - Nadstavba 13-bytových jednotiek,  projekt 2008