Radové domy :

        Košice - Čermeľ,  projekt 2005,  realizácia 2006-2008