Rekonštrukcie :
 
 
 
         príklad rekonštrukcie typického rodinného domu na vidieku

 

 

 

 

 

 

 

             

          starý stav pred rekonštrukciou                                              nový stav po rekonštrukcii

 

        príklad rekonštrukcie rodinného domu v prímestskej zástavbe

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         starý stav pred rekonštrukciou                                               nový stav po rekonštrukcii