Súťažné práce a publikačná činnosť :

        rok 1996 - Riešenie hlavného vstupu pre klientov banky VÚB - Prešov, jedna z prvých súťažných prác počas štúdia

                        na vysokej škole pre firmu ARCHKANC-Prešov.                                   

  

                                                     

        rok 1997 - Návrh riešenia multifunkčného futbalového areálu s odsúvacou strechou v Košiciach

                       súťažná práca počas štúdia na VŠ pre firmu KOPA-Košice.

   

 

        rok 1998 - Návrh riešenia nových posluchárni v areáli Prešovskej univerzity (CADPROJEKT+ARCHKANC)

  

 

        rok 1999 - Návrh riešenia Polyfunčného objektu v Bardejove, zadávateľ ABON v.o.s. (CADPROJEKT+ARCHKANC)

                       vítazná práca ......... pre nevysporiadané pozemky sa však nerealizovala...........

 

        rok 2003 - Návrh riešenia Areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislava....jedna z mnohých verzií súťaže

                       (CADPROJEKT+ARCHKANC)